Fedora Labs Logo

Overte si stiahnutý súbor!

Po stiahnutí obrazu si ho overte kvôli bezpečnosti a integrite. Aby ste stiahnutý obraz overili, najskôr si stiahnite správny súbor CHECKSUM do toho istého adresára, kde ste stiahli obraz a riaďte sa týmito inštrukciami.

Čo je Fedora Labs?

Fedora Labs (laboratóriá) sú výberom sady softvéru vhodnej k určitému účelu, ktoré spravujú členovia komunity Fedora. Môžete ich nainštalovať ako samostatnú plnú verziu Fedory, alebo ako doplnky do existujúcej inštalácie Fedory.

Stiahnutie

Tieto nástroje si môžete stiahnuť ako kompletný obraz Fedory, alebo ich môžete nainštalovať do existujúcej inštalácie Fedory pomocou správcu softvéru.

Zistiť viac

Inštalácia

Ak chcete nainštalovať spin, spustite ho vo svojom počítači a kliknite na odkaz "Inštalovať na pevný disk" na pracovnej ploche. Procesom inštalácie vás prevedie sprievodca pomocou série výziev.

Zistiť viac

Používanie

Po inštalácii buď balíka softvéru alebo kompletnej verzie Fedory môžete tieto nástroje spustiť spustením zodpovedajúcej aplikácie z balíka.

Zistiť viac