Labs Text

Vybrané aplikácie

IPython

IPython

IPython je rozšírený interaktívny shell s rôznymi vlastnosťami pre podporu rýchleho interaktívneho programovania.

Zistiť viac >
Pandas

Pandas

Pandas je Python knižnica užitočná na analýzu dát.

Zistiť viac >
Gnuplot

Gnuplot

Gnuplot je nástroj do príkazového riadka pre vytváranie 2D a 3D grafov.

Zistiť viac >
Matplotlib

Matplotlib

Matplotlib je najobsiahlejšia Python knižnica pre vytváranie grafov a obrázkov pre okamžitú publikáciu.

Zistiť viac >
R

R

R je softvérové prostredie pre štatistické výpočty.

Zistiť viac >
Maxima

Maxima

Maxima je počítačový systém algebry.

Zistiť viac >
LaTeX

LaTeX

Fedora spin Veda obsahuje kompletnú sadu nástrojov potrebnú na vytváranie dokumentov v LaTeX.

Zistiť viac >
GNU Octave

GNU Octave

GNU Octave vysokoúrovňový programovací jazyk a počítačové prostredie pre výpočty kompatibilné s MATLAB.

Zistiť viac >
Knižnica GNU Scientific

Knižnica GNU Scientific

Knižnica GNU Scientific je knižnica pre C/C++, ktorá poskytuje rozsiahlu sadu matematických rutín.

Zistiť viac >

Zdroje podpory

Chat

Používatelia a vývojári sú k dispozícii pre komunikáciu v reálnom čase na IRC kanáli #fedora-science na irc.libera.chat.

E-mail

Používatelia a vývojári sú k dispozícii aj v diskusnej skupine scitech@lists.fedoraproject.org.

Dokumentácia

Podrobná dokumentácia je k dispozícii v Vedeckej príručke Fedory.

Všeobecná pomoc s používaním Fedory

Ak narazíte na nejaké problémy s týmto spinom, pomoc môžete získať vo všeobecných zdrojoch podpory Fedory. Zoznam zdrojov je dostupný na stránke Fedory Získajte pomoc.